[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Học bổng Lawrence S.ting

06/05/2019

Căn cứ Công văn số 1203/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 26/4/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Lawrence S.ting năm học 2019 - 2020, trị giá mỗi suất học bổng 14.000.000 đ/sinh viên/năm học, Nhà trường thông báo để sinh viên chuẩn bị hồ sơ xét học bổng theo các nội dung như sau:

1. Tiêu chuẩn xét chọn

            - Là sinh viên đại học hệ chính quy đang theo học tại đơn vị. Không xét các đề cử học bổng đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

- Về kết quả học tập: Sinh viên nhận học bổng có kết quả học tập đạt 2.8 trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ I năm học 2018-2019;

- Tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;

- Có hoàn cảnh khó khăn;

- Tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động.

2. Chỉ tiêu học bổng: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 03 sinh viên đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký theo chỉ tiêu như sau:

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu).

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2018- 2019, có xác nhận của Phòng Đào tạo.

- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (ghi rõ lý lịch bản thân, cảm tưởng và nguyện vọng của mình).

- 02 thư giới thiệu của 02 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng).

- 01 bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội, hỗ trợ cộng đồng (có xác nhận của tổ chức từ thiện hoặc đơn vị tổ chức).

- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org).

- Thông tin về số tài khoản của SV tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank).

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Lawrence S.ting năm học 2019 - 2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa/Bộ môn, Trường, Điện thoại, E-mail, Danh mục các loại giấy tờ có trong hồ sơ).

4. Quy trình xét học bổng

- Căn cứ hồ sơ sinh viên đăng ký, Nhà trường sẽ tiến hành lựa chọn và đề cử với Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xét duyệt và gửi hồ sơ đề cử cho Quỹ học bổng.

- Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định cấp học bổng.

- Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ I vào tháng 5 và học kỳ II vào tháng 2 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ I, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ I năm học 2019 - 2020 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ  để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng.

Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và các bạn lớp trưởng thông báo chương trình học bổng tới sinh viên. Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 102 Nhà E) trước 12h00 ngày 13/5/2019 (Thứ hai). 


Riêng với mẫu giấy cam kết cần có xác nhận của Khoa, đề nghị các bạn xin chữ ký nháy của giáo viên chủ nhiệm rồi nộp về Văn phòng Khoa trước 11h30 thứ sáu ngày 10/5/2019, các bạn sẽ nhận lại giấy cam kết vào chiều cùng ngày.

Mau_Lawrence S.Ting_Tieng Anh (1).PDF
Mau_Lawrence S.Ting_Tieng Viet.PDF
Mau DS_HB Lawrence S.ting.xls

Đối tác