[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Đại diện cán bộ Khoa Khoa học quản lý tham gia tọa đàm: "Chính sách khoa học và giáo dục của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế" tháng 12.2016

09/06/2017

Đối tác