[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông qua chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công

22/09/2017

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG

Thực hiện quy định về việc mở chương trình đào tạo sau đại học, ngày 20.4.2017 tại phòng 506 nhà E, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành kiểm tra điều kiện tổ chức đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Thành phần của đoàn kiểm tra bao gồm:

Đại học Quốc gia Hà Nội : Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Đào tạo, đại diện Lãnh đạo Viện đảm bảo chất lượng giáo dục, đại diện Lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ,  đại diện Lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Cán bộ. 


Đơn vị đào tạo:
  
Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phòng Đào tạo, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tài chính, đại diện lãnh đạo Trung tâm đảm bảo chất lượng  cùng với nhóm chuyên gia biên soạn  Đề án.

Tại cuộc họp này đoàn đã kiểm tra điều kiện tổ chức đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm các nội dung: đội ngũ cán bộ tham gia đào tạo, tài liệu  giảng dạy và học tập, cơ sở vật chất, điều kiện về tài chính… 

Kết luận tại cuộc họp, Hội đồng đã thông qua và giao cho Khoa Khoa học Quản lý – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công. Đây là chương trình thạc sỹ thứ 5 do Khoa Khoa học Quản lý tổ chức đào tạo. Chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công (mã số 60340402) dự kiến tuyển sinh trong năm 2018.

Đối tác