[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyến lao động hợp đồng năm 2022

08/03/2022
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
Thông tin cụ thể xin xem file đính kèm: Thong bao tuyen  lao dong hop dong 2022.pdf
Mẫu hồ sơ ứng viên tải tại đây: 
1. Mẫu 01. Phiếu đăng ký dự tuyển.doc
2. Mẫu 02. Lý lịch khoa học.doc
Ứng viên có thể xem thông tin tại link sau:  https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-hop-dong-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-21270.html
  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác