[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Video Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa

27/11/2017

[Video] Khoa Khoa học Quản lý kỷ niệm 15 năm thành lập

Nguồn: http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Video-Khoa-Khoa-hoc-Quan-ly-ky-niem-15-nam-thanh-lap-1-702-16473
 Ngày18/11/2017, Khoa Khoa học Quản lý, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã tổ chức lễ kỉ niệm 15 năm ngày thành lập. Trên cơ sở Bộ môn Khoa học Quản lý trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 11/8/2006, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 782/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Khoa học Quản lý, với chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực khoa học quản lý. Sau 15 năm, Khoa Khoa học Quản lý không ngừng phát triển, đa dạng về ngành học, hệ đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực tiễn về nhân lực quản lý.

  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác