[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thư mời viết bài Tạp chí KHXH&NV và Chuyên san nghiên cứu chính sách và quản lý

09/06/2017
Nhằm tăng cường công bố của các giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Khoa trên các tạp chí có uy tín về Chính sách và Quản lý và đặc biệt để thiết thực kỷ niệm 15 thành lập Khoa,  với mục đich có một số ấn phẩm khoa học chung được phát trong dịp LỄ KỶ NIỆM 15 thành lập Khoa,
Ban Lãnh đạo Khoa đã liên hệ với: (1) Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội và (2) Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐHKHXH&NV và được sự chấp thuận của 02 Tạp chí  về việc dánh riêng 01 số chuyên đề về KHOA HỌC QUẢN LÝ  để công bố các công trình nghiên cứu, các bài viết của giảng viên (chính nhiệm và kiêm nhiệm), nghiên cứu viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Khoa.
Dự kiến 02 Tạp chí sẽ công bố vào tháng 9 năm 2017 để phục vụ cho Lễ Kỷ niệm 15 thành lập KHOA dự kiến sẽ diễn ra vào đợt 20.11.2017.
- Thời hạn nộp Tên bài viết và báo cáo tóm tắt (Abstract): 18.8.2017
- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 23.7.2017 

Giấy mời bản cứng và thông tin chi tiết các thầy/cô liên hệ với:
ThS Hoàng Thị Hải Yến: yenvict@gmail.com - 0983 268 135 - Trợ lý NCKH của Khoa

Thư mời viết bài_Tạp chí KHXH&NV 
Thư mời viết bài chuyên san nghiên cứu chính sách và quản lý
  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác