[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công

06/12/2017

Ngày 01.12.2017 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký  Quyết định số 4632/QĐ - ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công. Tại Quyết định này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu chuyên ngành Chính sách công từ năm 2018 theo Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội và chương trình đào tạo đã được ban hành kèm theo Quyết định số 3428/QĐ - ĐHQGHN ngày 8.9.2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia.

            Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công được mở ra sẽ giúp cho những cử nhân đã tốt nghiệp ngành khoa học gần kề  cũng như các cá nhân đang tham gia trong các công việc thực tiễn có liên quan được bổ sung và cập nhật những kiến thức về chính sách công để có thể tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng tác nghiệp về quản lý và thực thi chính sách.

Đồng thời, chương trình được mở ra góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học chính sách nói chung và chính sách công nói riêng, tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng về quản lý và hoạt động thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về khoa học chính sách, chính sách công trong điều kiện và môi trường của Việt Nam để nâng cao hiệu quả và áp dụng vào thực tiễn.

 Nội dung Quyết định xin tải tại đây: Quyet dinh giao nhiem vu  dao tao thac si chuyen nganh Chinh sach cong.pdf

Đối tác