[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Tuyển sinh Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công khóa QH - 2018 - X

02/08/2018

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG KHÓA QH -2018 - X

Đào tạo chuyên ngành Chính sách công đã được tiến hành từ nhiều thập kỷ qua ở các nước trong khu vực và thế giới, nhất là ở những nước phát triển. Hiện nay, Chính sách công là một trong những chuyên ngành đào tạo quan trọng ở hầu hết các trường đại học lớn, có uy tín trên thế giới. Tuy các mục tiêu của mỗi chương trình đào tạo Chính sách công được xây dựng theo nhiều cách khác nhau, nhưng tựu chung các chương trình này đều hướng đến việc đào tạo các chuyên gia hoặc các nhà nghiên cứu về khoa học chính sách với một phổ kiến thức rộng, và kỹ năng phong phú, những người mà lĩnh vực công tác đòi hỏi phải cách tiếp cận đa chiều trong việc giải quyết nhiều vấn đề về hoạch định chính sách, hành chính công…

Đáp ứng nhu cầu này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành  và giao cho Khoa Khoa học Quản lý tổ chức triển khai đào tạo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công tại Quyết định số 4632/QĐ – ĐHQGHN do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký ngày 1.12.2017.

Nhận thấy việc đào tạo Chính sách công ở Việt Nam đang trong giai đoạn khởi đầu, nắm bắt nhu cầu cấp thiết của thực tiễn từ năm 2018 Khoa Khoa học Quản lý tuyển sinh ThS chuyên ngành Chính sách công theo định hướng nghiên cứu (mã số 60340402) khóa đầu tiên. Đây là cơ hội cho người học có thể tiếp cận được chương trình đào tạo Chính sách công tiên tiến, trên cơ sở tham khảo khung chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo danh tiếng trên thế giới.

Tham gia khóa đào tạo này người học được trang bị hệ thống kiến thức về lí luận và phương pháp phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách công; có kĩ năng vận dụng sáng tạo các tri thức trong việc phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách; phát hiện những vướng mắc trong thực tiễn hoạch định và thực thi chính sách công; đề ra các giải pháp để khắc phục những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách…

        Các môn thi tuyển gồm:

+ Môn thi Cơ bản: Luật hành chính

+ Môn thi Cơ sở: Khoa học chính sách

+ Môn Ngoại ngữ: Một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc

Thông tin cụ thể về Khóa đào tạo ( đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chương trình bổ túc kiến thức) xin xem tại đây: http://managementscience.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-lop-btkt-dai-hoc-chuyen-nganh-qlkh-cn-chuyen-nganh-khql-711.html
Đối tác