[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/học viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản học kỳ I năm học 2019 - 2020

12/12/2018
Nhà trường có công văn Thông báo chương trình trao đổi sinh viên/ học viên tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản học kỳ I năm học 2019 - 2020. Mời sinh viên/ học viên xem tại đây. 
Thong bao CT trao doi Sv voi DH Kanazanwa.pdf

Đối tác