[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Triển khai đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ

01/11/2019

Ngày 31.10.2019, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định số 3427/ĐHQGHN - ĐT về việc tổ chức đào tạo một số học phần của chương trình đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương.

          Theo đó Đại học Quốc gia đồng ý để Trường Đại học Khoa hoc Xã hội và Nhân văn triển khai đào tạo 11 học phần ( 32/64 tín chỉ của chương trình đào tạo) tại địa phương trong chương trình thạc sỹ nói trên đối với khóa tuyển sinh năm 2020.

          Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ chịu trách nhiệm triển khai tổ chức đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo thạc sỹ hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội và hướng dẫn số 4588/HD - ĐHQGHN ngày 28.11.2017.

          Năm 2020, Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sỹ định hướng ứng dụng chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (Thành phố Cần Thơ) và Trường Đại học Cửu Long ( Tỉnh Vĩnh Long).

          Người học có nhu cầu xin xem thêm thông tin tại đây.

Dao tao ThS dinh huong ung dung chuyen nganh QLKHCN.pdf Gioi thieu Chuong trinh dao tao ThS QLKH&CN.pdf


Đối tác