[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông tin tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Khoa Khoa học Quản lý

12/01/2021


 
          Thông tin cập nhật về tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

          1. Bổ sung việc tuyển thẳng vào học thạc sỹ Khoa học quản lý: Người tốt nghiệp đại học loại Giỏi trong năm 2020, 2021 ngành Khoa học quản lý của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển thẳng vào chương trình thạc sỹ Khoa học quản lý do Khoa đào tạo.

          2. Người tốt nghiệp đại học ngành khác hoặc ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi có thể học bổ túc kiến thức sau khi trúng tuyển cao học để nộp chứng chỉ bổ túc kiến thức trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận trúng tuyển cao học.

          Ứng viên xem thông tin chi tiết và đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2021 tại link sau: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-tien-si-nam-2021.html

          Vì có điểm mới trên, Khoa Khoa học Quản lý tiếp tục gia hạn tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức dự thi cao học các ngành Chính sách công, Khoa học quản lý, Quản lý Khoa học và Công nghệ.

          Ứng viên quan tâm có thể tiếp tục nộp hồ sơ đến tháng 9/2021.

          Ứng viên có thể tải file các văn bản mẫu của hồ sơ đăng ký học bổ túc kiến thức từ link sau: https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2021-cua-khoa-khoa-hoc-quan-ly-20739.html


Đối tác