[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo về khóa đào tạo Thạc sỹ Sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc

17/01/2020

MỜI ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SỸ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TRUNG QUỐC

Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ giới thiệu 03 – 04 ứng viên dự tuyển Chương trình Đào tạo Thạc sỹ Luật Sở hữu trí tuệ bằng Tiếng Anh tại Trung Quốc theo Học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2020.

Ứng viên có thể là cán bộ Cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia hoặc cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ tại các trường đại học, doanh nghiệp, công ty luật, v.v.. Ứng viên dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại các Phụ lục kèm theo (Phụ lục 1-  5). Ứng viên không trúng tuyển năm nay vẫn có khả năng nộp hồ sơ để xem xét cho năm sau.

Ứng viên trúng tuyển sẽ tham gia Chương trình Đào tạo Thạc sỹ trong 2 năm tại một trong hai trường đại học uy tín của Trung Quốc là Trường Đại học Zhongnan (Đại học Trung Nam) và Trường Đại học Tongji (Đại học Đồng Tế), trong đó có một năm học tại Trung Quốc và một năm tại Việt Nam để viết và bảo vệ luận án qua video.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để ứng viên quan tâm nộp hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Cục Sở hữu trí tuệ trước ngày 10/02/2020.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thu Giang, Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35588774.

Email: giang.ntt@noip.gov.vn

Nội dung cụ thể xin xem fie đính kèm:
Annex 1.doc
Annex 2.doc
Annex 3.pdf
Annex 4.pdf
Annex 5.doc
Đối tác