[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý nhiệm kỳ 2017 - 2020

06/09/2017

   
     Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, 13h00 ngày 21/8/2017, Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2020 tại phòng 114 nhà B Văn phòng Khoa Khoa học Quản lý.
     Đến dự Đại hội, về phía Đảng ủy nhà trường có GS.TS Nguyễn Văn Kim, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; về phía các đoàn thể có đại diện Công đoàn Khoa, Chi đoàn Cán bộ Khoa, Chi đoàn Cán bộ Viện Chính sách và Quản lý, Liên Chi Đoàn, Liên Chi Hội Sinh viên cùng toàn thể 23 đảng viên của Chi bộ.
     Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết của Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2015 - 2017, Báo cáo Phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020, Bản Kiểm điểm của Ban chi ủy Khoa nhiệm kỳ 2015 - 2017, Báo cáo tài chính của Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2015  - 2017.
     Đại hội đã nghe 15 ý kiến của các đảng viên dự Đại hội, đại diện Công đoàn, Chi đoàn Cán bộ Khoa, Chi đoàn Cán bộ Viện Chính sách và Quản lý, Liên Chi đoàn, Liên Chi Hội Sinh viên, các ý kiến này tập trung thảo luận về các báo cáo của Chi ủy, xây dựng Chi bộ, công tác phát triển Đảng, xây dựng Khoa là một đơn vị vững mạnh trong đại học nghiên cứu, vai trò của Bộ môn trong đào tạo và nghiên cứu Khoa học, nâng cao năng lực của giảng viên (nhất là đối với giảng viên trẻ), công tác đào tạo, quản lý cán bộ, xây dựng chương trình đào tạo, việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
     Đại hội cũng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Kim, trong đó nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với mọi mặt công tác của Khoa, vai trò đoàn kết, nhất trí để lãnh đạo của Chi bộ đối với mọi mặt công tác của Khoa, vai trò của đoàn kết, nhất trí để lãnh đạo đơn vị phát triển vững mạnh, định hướng phát triển ngành đào tạo mới phù hợp với khoa học và nhu cầu của xã hội, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý kế cận, phát triển đội ngũ cán bộ vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về chuyên môn của mỗi cá nhân thúc đẩy công tác biên soạn bài giảng giáo trình.
     Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung công tác chủ yếu của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã được nêu trong báo cáo Phương hướng của Đại hội.
     Đặc biệt Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 3 đồng chí có năng lực và trách nhiệm cao:
     1. Đồng chí Trần Văn Hải - Bí thư Chi bộ
     2. Đồng chí Đào Thanh Trường - Phó Bí thư Chi bộ
     3. Đồng chí Vũ Thị Cẩm Thanh - Chi ủy viên
     Cuối cùng, Đại hội đã thông qua nghị quyết và thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ, học viên, sinh viên của Khoa tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Chi bộ và Khoa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. làm cho Chi bộ và đơn vị tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
     Với tinh thần dân chủ, khách quan và nghiêm túc sau 3 giờ 30 phút làm việc Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Quản lý đã thành công tốt đẹp.

  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác