[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

THÔNG BÁO KHẨN: Về việc tiếp tục nghỉ học đối với sinh viên, học viên sau đại học để phòng tránh ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19

14/02/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19, với mục tiêu cao nhất không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên, học viên, cán bộ và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và ý kiến của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  thông báo như sau:

Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02 năm 2020.

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên, học viên ở lại tại địa phương hoặc nơi cư trú, hạn chế đi lại, tiếp xúc chỗ đông người và thường xuyên cập nhật các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các thông báo của Nhà trường.

Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới các giảng viên và toàn thể sinh viên, học viên biết và thực hiện tốt nội dung thông báo, đồng thời có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch.

Nguồn: http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Ve-viec-tiep-tuc-nghi-hoc-doi-voi-sinh-vien-hoc-vien-sau-dai-hoc-de-phong-tranh-anh-huong-cua-dich-cum-COVID-19-1-708-19768


  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác