[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức đại học chuyên ngành Quản lý Khoa học và công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lý

23/12/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lý trong năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng nghiên cứu): Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.

- Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng ứng dụng):  Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức, chuyên tu, mở rộng…v.v., có ít nhất 02 năm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi tại một trong các vị trí công tác sau đây: quản lý, tư vấn quản lý, chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học và công nghệ và các đơn vị khác có hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ quan và tổ chức khác.

Đối với chuyên ngành Khoa học quản lý: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần gồm: Quản lý công, Chính sách công, Chính sách Khoa học và Công nghệ, Hành chính công; Quản lý nhân lực; Quản trị kinh doanh; Chính trị học; Quản lý kinh tế, Khoa học môi trường; Điều khiển học kinh tế, Quản lý công nghệ và doanh nghiệp, Quản lý Môi trường, Quản lý giáo dục, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý du lịch và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi.

2. Địa điểm mở lớp:   

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội                        

3. Thời gian đào tạo: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 30/3/2018

4. Hồ sơ đăng ký họcĐơn đăng ký học (có xác nhận của cơ quan về thời gian và vị trí công tác); Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú); Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng), Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng, Giấy xác nhận thâm niên công tác.

5. Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học KHXH&NV

- Địa chỉ:       Phòng 110, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại:  04.35586013                

- E-mail: vht.ussh@gmail.com

6. Hạn cuối nộp hồ sơ:  Ngày 29 tháng 12 năm 2017

Hạn cuối nhận thông tin đăng ký học: Ngày 25 tháng 12 năm 2017

Chi tiết mời liên hệ tại nơi nộp hồ sơ hoặc điện thoại: 04.35586013; 0933 086 139

  • Sự kiện
  • Đại hội Chi bộ Khoa học quản lý

Đối tác