[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Các ngành đào tạo Đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

26/04/2019
Giới thiệu chung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) đang triển khai đào tạo 04 loại chương trình đào tạo (CTĐT) đại học chính quy gồm:
  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 120 đến 125 tín chỉ (chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, kỹ năng bổ trợ và ngoại ngữ chung).
  2. CTĐT chất lượng cao theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội với thời lượng từ 135 đến 140 tín chỉ. Đây là các CTĐT ngoài các học phần như CTĐT chuẩn tương ứng, người học sẽ được trang bị thêm các học phần chuyên môn sâu, tăng cường kỹ năng bổ trợ và khả năng ngoại ngữ.
  3. CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là các CTĐT được Nhà trường đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, nguồn lực giảng dạy, có yêu cầu chuẩn đầu ra cao hơn so với CTĐT chuẩn tương ứng. Mức học phí áp dụng với loại hình đào tạo này được tính toán dựa trên chi phí đào tạo và được đơn vị đào tạo thông báo công khai trong Đề án tuyển sinh đại học chính quy hàng năm.
  4. CTĐT ngành thứ 2 giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN. Sinh viên tốt nghiệp CTĐT thứ 2 được cấp bằng đại học chính quy như tốt nghiệp CTĐT thứ nhất.
Năm 2019, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 1.950 chỉ tiêu đại học chính quy.
  • Đối tác