[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Khoa Khoa học Quản lý

11/07/2021

Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo tới ứng viên và bạn đọc có quan tâm những thông tin chính về công tác tuyển sinh sau đại học của Khoa năm 2021 như sau:

1. Khoa Khoa học Quản lý liên tục tuyển sinh Lớp Bổ túc kiến thức dành cho người dự thi cao học các ngành Chính sách công, Khoa học quản lý, Quản lý Khoa học và Công nghệ.

Ứng viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết tại đây:

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/tuyen-sinh/tuyen-sinh-thac-si-tien-si/lop-bo-tuc-kien-thuc-du-thi-sau-dai-hoc-nam-2021-chuyen-nganh-chinh-sach-cong-khoa-hoc-quan-li-quan-li-khoa-hoc-va-cong-nghe-1.html

2. Tuyển sinh thạc sỹ, tiến sỹ đợt 2, năm 2021:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở đăng ký dự thi thạc sỹ, tiến sỹ đợt 2, năm 2021 từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.

Ứng viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết tại đây:

https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-thac-si-tien-si-dot-2-nam-2021.html

3. Ứng viên có thể xem thông tin khái quát về tuyển sinh sau đại học của Khoa Khoa học Quản lý năm 2021 được cập nhật trong Album về Tuyển sinh sau đại học trên facebook page của khoa:

https://www.facebook.com/mns.ussh


Đối tác