[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

TUYỂN SINH 2019: Sự cần thiết mở “Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng” đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

17/07/2019

Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh chính là “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”. Để thực hiện được sứ mệnh và các mục tiêu phát triển đội ngũ giảng dạy gắn với các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, ĐHQGHN yêu cầu các trường thành viên phải chủ động trong việc đổi mới công tác quản trị đại học và không ngừng sáng tạo các chương trình đào tạo mới để đáp ứng  việc mở chương trình đào tạo thu học phí cao theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng góp phần phát huy thế mạnh “đa ngành, đa lĩnh vực” và “liên ngành” trong toàn ĐHQGHN nói chung và trong Trường ĐH KHXH&NV nói riêng.

Bên cạnh đó, trước bối cảnh các trường đại học nước ngoài được mở chi nhánh đào tạo ở Việt Nam từ năm 2009, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc mở chuyên ngành cử nhân Khoa học Quản lý chất lượng cao thu học phí cao là một bước đi hết sức quan trọng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của thương hiệu ĐHQGHN nói chung và các trường thành viên nói riêng đối với người học và với xã hội.

Với thế mạnh và tiềm năng phát triển cùng với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản lý, cùng với mạng lưới các chuyên gia và cộng tác viên đến từ các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu lớn trên cả nước, Trường ĐHKHXH&NV hội tụ đầy đủ các điều kiện để thực hiện chương trình cử nhân ngành Khoa học Quản lý CLC trong giai đoạn hiện nay đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học Quản lý chất lượng cao sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều cơ quan, tổ chức như: các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu và các doanh nghiệp.

  Chủ trương chính sách của chương trình  “Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT.

- Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH.

- Quyết định số: 1366/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 04 năm 2012 về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở ĐHQG Hà Nội.

- Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 ban hành Quy chế Đào tạo đại học của  ĐHQGHN

- Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên   

-  Thông tư số 22/2017/TT-BGD ĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 10 tháng 10 năm 2017 ban hành Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học.

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực  mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định,ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Hướng dẫn phân tầng chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội số 1405 /HD-ĐHQGHN ngày 23/ 5 /2016.

- Quyết định số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 4/4/2018 về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, sức cạnh tranh của mỗi quốc gia phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ doanh nhân hay các nhà quản lý có tư duy tích hợp. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ chuyên môn cao, nhất là có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ, có khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế là yếu tố then chốt bảo đảm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Điều này cũng đặt ra sứ mệnh cho các trường đại học trong việc cung ứng đội ngũ nhân lực quản lý chất lượng cao ở các cấp độ cho cả khu vực công lẫn khu vực tư.

Chương trình đào tạo phát huy được sứ mệnh đào tạo của ĐHQGHN

Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; Sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đỉnh cao, chuyển giao tri thức; Đóng vai trò nòng cột và tiên phong trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”. Sứ mệnh của ĐHQGHN là tiên phong trong việc xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới, phát triển những hướng nghiên cứu mới và “Tiên phong là sứ mệnh và là một trong các tiêu chí nhận dạng ĐHQGHN trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam: tiên phong đổi mới quản trị đại học để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH; tiên phong nghiên cứu những lĩnh vực mới, triển khai thực hiện đào tạo những ngành/chuyên ngành mới ở Việt Nam .

Đào tạo nhân lực quản lý đã được triển khai tại một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam, tuy nhiên chưa có chương trình đào tạo nào đáp ứng nhân lực về khoa học quản lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo ngành Khoa học Quản lý chất lượng cao của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn là chương trình tập trung vào kỹ năng và ngoại ngữ với mong muốn giải quyết hạn chế này của các chương trình đào tạo hiện có.

Chương trình đào tạo phù hợp với sứ mệnh và phát huy được thế mạnh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, kinh nghiệm trong đào tạo nhân lực quản lý của Khoa Khoa học Quản lý

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn “có sứ mệnh đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, là trường đặc biệt có thế mạnh và truyền thống trong việc đào tạo các nhà nghiên cứu và các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia phân tích và hoạch định chính sách. Với lịch sử gần 75 năm năm hình thành và phát triển, Trường đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên của trường đã và đang giữ các vị trí quan trọng về lãnh đạo và quản lý trong các ban, ngành của Đảng, các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ,...


Đối tác