[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

THÔNG BÁO MỞ CỔNG ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

04/06/2019
Hiện tại cổng thông tin tuyển sinh đã mở cho các thí sinh đăng kí dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2019.
Địa chỉ đăng kí:
http://tssdh.vnu.edu.vn
Thời gian đăng kí: đến hết ngày 05/9/2019
Những điểm mới trong đăng kí tuyển sinh đợt 2 năm 2019:
- Đối với thí sinh đăng kí dự tuyển thạc sĩ: Bổ sung danh mục thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ tiếng Anh nếu có chứng chỉ B1 của các cơ sở cấp chứng chỉ từ ngày 15/5/2019 gồm:
+ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
+ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế
+ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
+ Trường Đại học Hà Nội
+ Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
+ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
+ Trường Đại học Cần Thơ
+ Đại học Thái Nguyên
- Đối với thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh: áp dụng điều kiện ngoại ngữ đầu vào theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
⏰ Để đủ điều kiện thi tuyển đầu vào thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công, Khoa học Quản lý, Quản lý Khoa học và Công nghệ, kính mời ACE liên hệ MS Hoàng Yến: 0983.268.135 để được tư vấn, hướng dẫn và hoàn thiện chứng chỉ Bổ túc kiến thức.

Đối tác