[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Học bổng K - T năm học 2018 - 2019

20/03/2019

Căn cứ Công văn số 748/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 18/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng K-T năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo rộng rãi đến sinh viên chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét học bổng theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn                                                                         

- Sinh viên có kết quả học tập năm học 2017 - 2018 đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần vượt khó học tập tốt.

- Sinh viên chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xem xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 2.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu xét chọn: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 05 sinh viên đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký.

4. Hồ sơ đăng ký xét học bổng

- Bảng điểm năm học 2017 - 2018.

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu).

- Bải phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng.

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

- Bản photo các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng K-T năm học 2018 - 2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Viện/Khoa/Bộ môn, Trường, Điện thoại, E-mail, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm và các bạn lớp trưởng thông báo chương trình học bổng tới sinh viên. Sinh viên đủ điều kiện theo tiêu chuẩn đã nêu, nộp hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước 16h00 ngày 29/3/2019 (Thứ sáu).
Mẫu hồ sơ  xin tải tại file dưới đây:
2019_3_18__Mau Gioi thieu ve SV.doc
Mau Giay cam ket sinh vien dang ky xet tham gia chuong trinh hoc bong.docx


Đối tác