[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Tham gia chương trình học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai năm 2019

18/03/2019

Căn cứ Công văn số 661/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 12/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên tham gia chương trình học tập kinh nghiệm AUN ASEAN lần thứ hai năm 2019, Nhà trường thông báo rộng rãi đến sinh viên để đăng ký tham dự theo các nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 30/6/2019 đến ngày 06/7/2019.

2. Địa điểm: Tại Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

3. Chủ đề: “Nantopia: Breakthrough towards the City for All”.

4. Kinh phí

- Ban Tổ chức đài thọ chi phí ăn, ở, đi lại tại Thái Lan- trong thời gian tham gia chương trình.

- Nhà trường hỗ trợ ½ kinh phí mua vé máy bay chặng Hà Nội - Thái Lan. Cá nhân tự túc ½ kinh phí còn lại và lệ phí đăng ký tham gia 70 USD/sinh viên.

5. Tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy, có sức khỏe tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Không xét đối với sinh viên Khóa QH-2015-X.

- Có kết quả học tập đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019 loại Giỏi trở lên, kết quả rèn luyện tốt.

- Có khả năng hùng biện, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

- Sinh viên không vi phạm pháp luật hoặc không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

- Chưa từng tham gia các chương trình giao lưu sinh viên năm học 2018 - 2019.

6. Số lượng xét chọn: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 01 sinh viên đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký.

7. Hồ sơ đăng ký tham gia

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bảng điểm học tập đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019.

- Bải luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 1000 - 1500 từ phù hợp với chủ đề của Chương trình.

- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương.

- Bản đăng ký theo mẫu gửi kèm.

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác.

- 01 bản thẻ sinh viên photocopy (không cần dịch sang tiếng Anh).

- 01 bản photocopy hộ chiếu, có thời hạn ít nhất đến tháng 01/2020.

- Bản photocopy các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học (không cần dịch sang tiếng Anh).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Chương trình AELP 2019, Họ và tên, Ngày sinh, Khoa/Viện/Bộ môn - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có).

Đây là hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa, Nhà trường đề nghị các thầy cô giáo và các bạn lớp trưởng thông báo rộng rãi đến sinh viên của đơn vị. Sinh viên đủ điều kiện nộp trực tiếp hồ sơ về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước 15h00 ngày 03/4/2019 (Thứ tư).

Riêng với mẫu giấy cam kết cần có xác nhận của Khoa, đề nghị các bạn xin chữ ký nháy của giáo viên chủ nhiệm rồi nộp về Văn phòng Khoa trước 12h thứ hai ngày 25/3/2019, các bạn sẽ nhận lại giấy cam kết vào chiều thứ ba ngày 26.3.2019.

Trân trọng.


Đối tác