[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

03/09/2019

Ngày 29 tháng 8 năm 2019 vừa qua, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2018 – 2019 được tổ chức tại phòng họp 901 Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, Công đoàn Khoa Khoa học Quản lý, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vinh dự được TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục trao tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho những đóng góp của hoạt động công đoàn Khoa trong năm học qua.

            Đồng thời, Công đoàn Khoa Khoa học Quản lý ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các cá nhân công đoàn viên trong hoạt động công đoàn của Khoa. Đặc biệt, công đoàn Khoa vui mừng vì những cá nhân sau đây đã được công đoàn cấp trên khen thưởng cho sự đóng góp cho hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 (theo Công văn số 25 /TB-CĐXHNV, ngày 08  tháng 7 năm 2019 của Công đoàn trường ĐHKHXH&NV):

Khen thưởng cấp trường:

1.      Nguyễn Thị Ngọc Anh

2.      Nguyễn Hữu Thành Chung

3.      Trần Tiến Anh

Khen thưởng cấp ĐHQGHN:

1.      Nguyễn Thị Giang

2.      Hoàng Thị Hải Yến


Đối tác