[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức đại học chuyên ngành Chính sách công, chuyên ngành Khoa học Quản lý,chuyên ngành Quản lý Khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020

30/12/2019
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi thạc sỹ các chuyên ngành Chính sách công, Khoa học Quản lý, Quản lý Khoa học và công nghệ trong năm 2020. Cụ thể xin xem file đính kèm.
2020 Thông báo tuyển sinh BTKT đợt 01 2020.pdf

Đối tác