[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

TUYỂN SINH 2019: Giới thiệu và so sánh sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo hệ cử nhân ngành Khoa học Quản lý đặc biệt là của 02 chương trình đào tạo hệ chất lượng cao

25/07/2019

Khoa Khoa học Quản lý hiện có 3 chương trình đào tạo gồm chương trình đào tạo hệ chuẩn, chương trình đào tạo hệ chất lượng cao và chương trình đào tạo hệ chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng  thông tư 23/2014 của Bộ GD&ĐT. Cả 3 chương trình đều được thiết kế nhằm cung cấp nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Do định hướng tập trung vào đào tạo kỹ năng nên sinh viên không chỉ được cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về KHQL và những khoa học liên ngành khác mà còn được cung cấp và thực hành các kỹ năng trong quản lý. Với đặc thù đào tạo 5 hướng chuyên ngành của hai chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Khoa học và công nghệ, Quản lý sở hữu trí tuệ, Chính sách xã hội, Quản lý hành chính cấp cơ sở, sinh viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ, nền tảng phù hợp để định hướng nghề nghiệp liên quan. Đặc biệt, do được đào tạo vượt trội về khả năng ngoại ngữ nên sinh viên có thể thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ cũng như ứng dụng khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, học tập, công tác sau này.

1.      So sánh Khung Chương trình đào tạo của 03 hệ đào tạo hiện có của Khoa:

Nội dung

Khung CTĐT hệ CLC đáp ứng thông tư 23

Khung CTĐT hệ CLC của ĐHQG

Khung CTĐT hệ chuẩn của ĐHQG

Tổng số tín chỉ

155

159

139

Tổng số học phần

63

86

83

Số hướng chuyên ngành

01

05

05

Học phần giảng dạy bằng tiếng Anh

11 (32TC)

0

0

Hình thức giảng dạy song giảng 50-50 ( 01 giảng viên cơ hữu – 01 chuyên gia )

32TC giảng dạy bằng tiếng Anh + một số học phần đặc trưng của ngành

0

0

Talk serie

0

0

Số học phần điều chỉnh

05 (15TC)

Số học phần mới

03( 09TC)

2.        So sánh sự khác biệt giữa 02 Chương trình đào tạo hệ Chất lượng cao:

2.1 Chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học Quản lý hệ chất lượng cao của Đại học Quốc gia

Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao của Đại học Quốc gia là chương trình đã được kiểm định đồng cấp với điểm số cao theo tiêu chuẩn định hướng chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Khoa KHQL bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cử nhân ngành KHQL hệ chất lượng cao từ năm 2004. Chương trình được thiết kế theo hướng cập nhật và tăng cường khối kiến thức thực hành, thực tập thực tế.  Sinh viên hệ chất lượng cao cũng được tăng cường các hoạt động nâng cao khả năng hội nhập quốc tế như sinh hoạt khoa học quốc tế, bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh... Ngoài ra, sinh viên còn được cấp học bổng khuyến khích học tập cao gấp 1,3 đến 1,5 lần so với sinh viên chương trình đào tạo chuẩn và ưu tiên nhận học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với mục tiêu đào tạo cử nhân chất lượng cao của ĐHQGHN và Nhà trường.

2.2. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Khoa học Quản lý hệ chất lượng cao thu học phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng thông tư 23/2014 của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

Trong năm 2019, Khoa KHQL đã được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo Chương trình cử nhân ngành Khoa học quản lý hệ chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng đáp ứng Thông tư 23/2014 của Bộ GD&ĐT. Chương trình đào tạo này  có những điểm khác biệt mang lại lợi ích cho người học như sau:

1)     Nâng cao khả năng ngoại ngữ thông qua đào tạo và các sinh hoạt khoa học: 30% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, seminar khoa học, hội thảo quốc tế với các nhà khoa học, các cộng tác viên thường niên từ nhiều đối tác quốc tế của Khoa

2)     Phát triển tư duy thực tiễn cùng nâng cao kỹ năng tác nghiệp thông qua mô hình song giảng (giảng viên kết hợp nhà hoạt động thực tiễn) trong các học phần, tăng thời lượng thực hành và bổ sung nhiều học phần có tính thực tiễn cao như: Lý thuyết trò chơi,Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, Quản lý khởi nghiệp,… Chương trình cũng được thiết kế theo tỷ lệ đào tạo là 50% lý thuyết, 50% thực hành

3)     Nâng cao kỹ năng nghiên cứu với các trao đổi học thuật, dịch thuật tài liệu chuyên ngành, tham gia các đề tài/dự án, công bố/đồng công bố công trình khoa học cùng các giảng viên, chuyên gia của Khoa;

4)     Cơ hội thực tập ngay từ năm đầu tiên tại các các cơ quan nhà nước, các công ty/tập đoàn, đặc biệt được kết nối, giới thiệu và hỗ trợ để tham gia các chương trình trao đổi sinh viên/thực tập/thực tế tại nước ngoài với mạng lưới các đối tác sẵn có của Khoa;

5)     Cơ hội giao lưu, gặp gỡ và học hỏi các nhà quản lý nổi tiếng thông qua các workshop, trao đổi chuyên đề (chuỗi talkseries), thăm quan và trải nghiệm tại các cơ quan nhà nước (Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ), doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.


Đối tác