[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Học bổng Nitori

29/03/2019

Căn cứ Công văn số 860/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 27/6/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nitori năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo đến sinh viên chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét học bổng theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn

Là sinh viên Khóa QH-2016-X, QH-2017-X đang theo học tại Trường.

- Năm học 2017 - 2018, sinh viên có kết quả học tập đạt loại xuất sắc và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

Sinh viên là người tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng.

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động của chương trình học bổng theo yêu cầu của Quỹ học bổng Nitori gồm:

+ Gửi báo cáo thành tích học tập năm học 2018 - 2019 trước ngày 30/8/2019.

+ Tham gia buổi gặp mặt với Quỹ học bổng Nitori và ĐHQGHN diễn ra ngày 24/8/2019.

- Sinh viên chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xem xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 13.000.000 đồng/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu xét chọn: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 01 sinh viên đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký.

4. Hồ sơ đăng ký xét học bổng

- Bảng điểm năm học 2017 - 2018.

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu).

Bản photo thẻ sinh viên,

- Bản photo các chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn học bổng Nitori năm học 2018 - 2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Viện/Khoa/Bộ môn, Trường, Điện thoại, E-mail, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm và các bạn lớp trưởng thông báo chương trình học bổng tới sinh viên. Sinh viên đủ điều kiện theo tiêu chuẩn đã nêu, nộp hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)trước 14h00 ngày 09/4/2019 (Thứ ba).

Riêng với mẫu giấy cam kết cần có xác nhận của Khoa, đề nghị các bạn xin chữ ký nháy của giáo viên chủ nhiệm rồi nộp về Văn phòng Khoa trước 12h thứ tư ngày 3/4/2019, các bạn sẽ nhận lại giấy cam kết vào chiều thứ năm ngày 4.4.2019.
Mau Giay cam ket sinh vien dang ky xet tham gia chuong trinh hoc bong (2).docx
2019_3_26_Mau Gioi thieu ve HSSV nhan HB.doc

Đối tác