[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2018 - 2019

16/04/2019

Công văn số 1034/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 10/4/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2018 - 2019, Nhà trường thuộc thông báo rộng rãi đến sinh viên đăng ký xét học bổng này, trị giá mỗi suất 200 USD/sinh viên/năm học theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng xét chọn

Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2017 - 2018.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ Lớp - Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn.

- Trong năm học 2018 - 2019, sinh viên không vi phạm bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

- Sinh viên chưa từng nhận hoặc không trong thời gian xét các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019.

2. Chỉ tiêu xét chọn: Nhà trường sẽ xét duyệt và lựa chọn 09 sinh viên đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký xét học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu).

- Bảng điểm năm học 2017 - 2018 của sinh viên, có xác nhận.

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng.

- Bản photo các chứng nhận về thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa/Viện/Bộ môn, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm và các bạn lớp trưởng thông báo chương trình học bổng tới sinh viên. Sinh viên đủ điều kiện theo tiêu chuẩn đã nêu, nộp hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước 16h00 ngày 19/4/2019 (Thứ sáu).

Riêng với mẫu giấy cam kết cần có xác nhận của Khoa, đề nghị các bạn xin chữ ký nháy của giáo viên chủ nhiệm rồi nộp về Văn phòng Khoa trước 11h30 thứ tư ngày 17/4/2019, các bạn sẽ nhận lại giấy cam kết vào chiều thứ tư cùng ngày.

Trân trọng.

Yamada Mau Gioi thieu ve SV nhan HB.doc

Yamada Mau Giay cam ket sinh vien dang ky xet tham gia chuong trinh hoc bong (3).docx

Đối tác