[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học

28/12/2019

Ngày 27.11.2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 4433/QĐ- XHNV về việc Ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học. Theo đó 2 chương trình đào tạo của Khoa Khoa Khoa học Quản lý là Khoa học Quản lý và Khoa học Quản lý chất lượng cao theo Thông tư 23 được ban hành và đào tạo.

QD ban hanh chuong trinh dao tao Dai hoc .pdf
2020.Ban mo ta chuong trinh dao tao.doc
 Ma trận Chuẩn đầu ra xls

  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác