[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa QH - 2015 - X

23/05/2019

          Thực hiện kế hoạch đào tạo của Học kỳ 2 năm học 2018-2019, ngày 23/5/2019 Khoa Khoa học Quản lý tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH-2015-X trong đó: có 16 sinh viên hệ chuẩn, 12 sinh viên hệ chất lượng cao thuộc các hướng chuyên ngành: Quản lý sở hữu trí tuệ, Quản lý Khoa học và công nghệ, Quản lý nguồn nhân lực và Chính sách xã hội.

          Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp được chia làm 05 Tiểu ban làm việc trong buổi sáng .

          Sau một ngày làm việc nghiêm túc, 28 sinh viên đã bảo vệ thành công và đạt kết quả cao.


  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác