[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Quyết định về việc giao nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT).

26/04/2019

Tự chủ đại học là xu thế tất yếu của giáo dục đại học thế giới nói chung và của   giáo dục đại học Việt Nam nói riêng. Đường lối, chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo gắn liền với mở rộng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng và văn bản pháp luật của Nhà nước. Là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh chính là “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.  Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm  trong các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- thành viên chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang từng bước thực hiện đổi mới chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học để hướng đến việc tự chủ đại học. Để thực hiện  sứ mệnh và các mục tiêu phát triển đội ngũ giảng dạy gắn với các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chủ động trong việc đổi mới công tác quản trị đại học và không ngừng phát triển các chương trình đào tạo mới để đáp ứng  nhu cầu xã  hội. Một trong những hoạt động đó của Nhà trường là  xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT).

            Khoa Khoa học Quản lý tự hào là một trong những đơn vị đào tạo đi đầu trong cung ứng nguồn nhân lực Khoa học quản lý, Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chất lượng cao, có uy tín trên toàn quốc. Với gần 20 năm phát triển, Khoa đã có đầy đủ 3 hệ đào tạo từ hệ cử nhân tới tiến sĩ. Bên cạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn được chú trọng, gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận, đáp ứng hiệu quả yêu cầu đào tạo và thực tiễn hội nhập quốc tế của quốc gia.

          Năm 2019, để góp phần thực hiện mục tiêu tự chủ của Nhà trường, Khoa Khoa học Quản lý là một trong ba Khoa đã tiên phong xây dựng Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT).

Ngày 04.4.2019 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký  Quyết định số 961/QĐ - ĐHQGHN về việc giao nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT). Với thế mạnh và tiềm năng phát triển cùng với đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực quản lý, cùng với mạng lưới các chuyên gia và cộng tác viên đến từ các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu lớn trên cả nước, Khoa Khoa học Quản lý  đủ các điều kiện để triển khai thành công chương trình cử nhân ngành Khoa học Quản lý Chất lượng cao thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (đáp ứng thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) trong giai đoạn hiện nay đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực quản lý đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý trong khu vực tư nhân và nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao có thể hội nhập khu vực và thế giới. Sản phẩm đào tạo được cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và những khoa học liên ngành khác. Đặc biệt, với sự vượt trội về kh năng ngoại ngữ và các học phần chú trọng kỹ năng, hướng dẫn khởi nghiệp giúp sinh viên có thể hội nhập quốc tế và khởi nghiệp thành công.
QD phe duyet De an dao tao chat luong cao thu hoc phi cao TT23.pdf

  • Tin tức
  • Sự kiện

Đối tác