[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

10/05/2019

Căn cứ thông báo Ủy ban giải thưởng KOVA về việc xét chọn sinh viên nhận giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019, Nhà trường thông báo rộng rãi đến sinh viên đăng ký xét chọn nhận giải thưởng KOVA ở hạng mục “Nghị lực” (trị giá 8 triệu đồng) và hạng mục “Triển vọng” (trị giá 10 triệu đồng) với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI HẠNG MỤC “NGHỊ LỰC”

1. Tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên hệ chính quy có tư cách đạo đức tốt; Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế về công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Không xét chọn hạng mục này cho sinh viên Khóa QH-2015.X và sinh viên sẽ tốt nghiệp trong năm 2019.

- Ưu tiên sinh viên các dân tộc thiểu số.

- Sinh viên phải đạt kết quả học tập đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ 3.20 trở lên và có kết quả rèn luyện đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019 đạt loại Tốt trở lên.

- Sinh viên phải có hoàn cảnh gia đình khó khăn do địa phương xác nhận hoặc thuộc các đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước.

Ghi chú: Diện chính sách bao gồm:

+ Sinh viên là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh và con của người hưởng chính sách như thương binh.

+ Sinh viên là dân tộc ít người cư trú ở vùng cao.

+ Sinh viên là con mồ côi không nơi nương tựa.

+ Sinh viên là người tàn tật được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định.

+ Sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người cư trú ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

+ Sinh viên dân tộc thiểu số cư trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Sinh viên dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo theo quy định năm 2019.

- Sinh viên chưa nhận hoặc không trong thời gian xét nhận các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019.

2. Hồ sơ xét chọn

- Đơn đăng ký tham gia học bổng KOVA lần thứ 17 - Hạng mục “Nghị lực” (theo mẫu).

- Bản khai hoàn cảnh gia đình của sinh viên (theo mẫu).

- Bảng điểm học tập đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019 (có xác nhận).

- Bản photo công chứng CMTND hoặc thẻ căn cước công dân.

- 01 ảnh chân dung của sinh viên (không phải ảnh 3x4, khuyến khích áo sơ mi trắng).

- Hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 01 tấm chụp toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước, một số tấm chụp bên trong.

- Bản photo công chứng các giấy tờ về hoàn cảnh bản thân/gia đình, thành tích học tập, hoạt động cộng đồng, nghiên cứu khoa học.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn giải thưởng KOVA năm 2019 - hạng mục “Nghị lực”, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa/ Viện/ Bộ môn trực thuộc - Trường, Điện thoại, E-mail, danh mục các loại giấy tờ).

3. Số lượng xét chọn: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 05 sinh viên đề nghị Ủy ban Giải thưởng KOVA xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký.

II. ĐỐI VỚI HẠNG MỤC “TRIỂN VỌNG”

1. Tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên hệ chính quy có tư cách đạo đức tốt; Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế về công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Sinh viên phải đạt kết quả học tập đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019 từ 3.60 trở lên.

- Đạt giải “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” trong năm học 2017 - 2018 hoặc năm học 2018 - 2019 từ cấp trường trở lên. Sinh viên phải là người trực tiếp thực hiện đề tài, không có đồng tác giả. Công trình phải có tính sáng tạo, triển vọng và ứng dụng cao.

- Tham gia vòng phỏng vấn (hình thức trực tuyến, đối với các hồ sơ đã qua vòng sơ loại).

- Không xét chọn hạng mục này cho sinh viên Khóa QH-2015-X và sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019.

- Không xét Giải thưởng KOVA ở hạng mục “Triển vọng” năm 2019 đối với sinh viên từng được nhận Giải thưởng KOVA.

- Sinh viên chưa nhận hoặc không trong thời gian xét nhận các loại học bổng ngoài ngân sách năm học 2018 - 2019.

2. Hồ sơ xét chọn

- Đơn đăng ký tham gia học bổng KOVA lần thứ 17 - Hạng mục “Triển vọng” (theo mẫu).

- Bản khai hoàn cảnh gia đình của sinh viên (theo mẫu).

- Bảng điểm học tập đến hết học kỳ I năm học 2018 - 2019 (có xác nhận).

- Bản photo công chứng CMTND hoặc căn cước công dân.

- 01 ảnh chân dung của sinh viên (không phải ảnh 3x4, khuyến khích áo sơ mi trắng).

- Bản toàn văn công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải (kèm theo bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn).

- Bản photo công chứng các giấy tờ về hoàn cảnh, thành tích học tập, hoạt động cộng đồng, nghiên cứu khoa học.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét chọn giải thưởng KOVA năm 2019 - hạng mục “Triển vọng”, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa/ Viện/ Bộ môn trực thuộc - Trường, Điện thoại, E-mail, danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

3. Số lượng xét chọn: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 02 sinh viên đề nghị Ủy ban Giải thưởng KOVA xem xét trên cơ sở hồ sơ sinh viên đăng ký.

Đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa/ Viện/ Bộ môn trực thuộc thông báo chương trình này tới sinh viên. Sinh viên đủ điều kiện và có nguyện đăng ký, nộp hồ sơ đề nghị về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước ngày 31/5/2018 (Thứ sáu).
KP17 - Don dang ky hang muc Trien vong.docx
KP17 - Mau don dang ky Hoc bong Nghi luc.docx

Đối tác