[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Học bổng BIDV tháng 5. 2017

09/06/2017

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Công văn số 6441/BIDV-TH&QHCC ngày 20/8/2015 về việc tài trợ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, Nhà trường thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng BIDV học kỳ II năm học 2016 - 2017, trị giá mỗi suất 2.000.000đ/sinh viên/học kỳ theo các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng xét chọn

- Sinh viên hệ chính quy hiện đang theo học tại khoa.

- Chưa được nhận hoặc đang tham gia xét nhận bất cứ loại học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2016 - 2017.

- Trong thời gian tham gia chương trình học bổng không gặp bất cứ rắc rối nào liên quan đến vấn đề tài chính.

- Trong năm học 2016 - 2017, sinh viên không vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

2. Tiêu chuẩn xét chọn cụ thể đối với sinh viên

2.1. Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập

Có điểm trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 từ 3.20 trở lên.

- Có kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017 từ loại tốt trở lên.

2.2. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học tốt

- Có điểm trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 từ 2.50 trở lên.

- Có kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017 từ loại tốt trở lên.

Ghi chú: Các đối tượng được xem xét bao gồm:

- Sinh viên là người tàn tật/khuyết tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định mà gia đình không thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo năm 2017.

- Sinh viên thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo năm 2017.

- Sinh viên dân tộc thiểu số mà gia đình cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Chỉ tiêu xét chọn

STT

Tên đơn vị

Đối tượng

SV có KQHT cao

SV có HCKK

1.              

Khoa Khoa học quản lý

02

01

4. Hồ sơ đăng ký xét học bổng

- Danh sách trích ngang đề cử sinh viên xét nhận học bổng của Ban Lãnh đạo Khoa/Bộ môn trực thuộc (theo mẫu).

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần có minh chứng đi kèm.

Đề nghị các thầy cô giáo và các bạn thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên được đề cử xét nhận học bổng về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước 16h00 ngày 23/05/2017 (Thứ ba).

Đối tác