[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Giáo trình khoa học chính sách

10/06/2017

GIÁO TRÌNH KHOA HỌC CHÍNH SÁCH

1.Tên sách: Giáo trình Khoa học chính sách

2.Tác giả: Vũ Cao Đàm

3. Hình ảnh minh họa:

- NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

- 382 trang, khổ 16x24cm

4. Mô tả tóm tắt về sản phẩm:

            Khoa học chính sách là một lĩnh vực nghiên cứu tuy xuất hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn còn là một khoa học non trẻ. Khoa học chính sách nghiên cứu các liên hệ bên trong của chính sách và những mối liên hệ bên ngoài của chính sách với các thiết chế quản lý và các hoạt động  khác nhau trong đời sống xã hội. Khi xã hội càng phát triển, các quan hệ xã hội càng trở nên phức tạp, những cố gắng hoạch định chính sách càng trở nên hạn chế, việc nghiên cứu và phân tích chính sách trở thành công việc mang tính chuyên nghiệp và đòi hỏi những cơ sở lý luận.

Cuốn sách “Giáo trình Khoa học chính sách” của PGS.TS Vũ Cao Đàm đã đóng góp quan trọng nguồn tư liệu học tập và nghiên cứu về Khoa học chính sách ở Việt Nam.

Sách gồm 8 chương:

Chương 1: Đại cương về Chính sách

Chương 2: Đặc điểm cơ bản của chinh sách

Chương 3: Tác nhân và tác động của chính sách

Chương 4: Kiến tạo xã hội của chính sách

Chương 5: Hiệu quả và hiệu lực của chính sách

Chương 6: Tổ chức thực hiện chính sách

Chuơng 7: Phân tích chính sách

Chương 8: Chuẩn bị quyết định chính sách

Cuốn sách được xuất bản theo Quyết định xuất bản số: 33 KH-XH/QĐ –NXBĐHQGHN, in xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2011.

5. Nhận xét của người sử dụng:

TS. Đào Thanh Trường, Trưởng Khoa Khoa học Quản lý, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN:

 “Trước hết, đây là không chỉ dừng lại là cuốn giáo trình đào tạo bậc đại học và sau đại học mà trên hết đó là công trình khai phá cho một lĩnh vực nghiên cứu còn đầy tiềm năng ở Việt Nam: Khoa học về chính sách. Là một nhà khoa học, nhà sư phạm, tác giả có thẩm quyền đặc biệt về lĩnh vực mà mình đã theo đuổi trên 40 năm qua. Trên cơ sở tiếp cận liên ngành, đa ngành, bằng những thực tiễn sinh động, lập luận chặt chẽ, khoa học, khách quan, tác giả đã thành công trong việc làm rõ chính sách như một ngành khoa học quan trọng. Đây là tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy không thể thiếu ở Viện Chính sách và Quản lý”.

 

Đối tác