[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Học bổng Lawrence S.ting

09/06/2017

Căn cứ Công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 12/5/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lawrence S.ting năm học 2017 - 2018, trị giá mỗi suất học bổng 10.000.000 đ/sinh viên/năm học, Nhà trường đề nghị Ban Lãnh đạo các Khoa xét chọn sinh viên nhận học bổng theo các nội dung như sau:

1. Tiêu chuẩn xét chọn

          - Là sinh viên đại học hệ chính quy đang theo học tại đơn vị. Không xét các đề cử học bổng đối với sinh viên Khóa QH-2013-X.

- Về kết quả học tập:

+ Đối với sinh viên nhận học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập Xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt loại giỏi trở lên.

+ Đối với sinh viên nhận học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tập tốt: Điểm trung bình chung học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt loại khá trở lên.

- Kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016 - 2017 đạt loại tốt trở lên.

- Tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội.

- Ưu tiên sinh viên từng được nhận học bổng Lawrence S.ting mà vẫn duy trì kết quả học tập và rèn luyện theo yêu cầu.

- Có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức.

- Nếu sau khi được xét nhận học bổng học kỳ I, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ I và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ I để Quỹ học bổng và Nhà trường xét tiếp học bổng học kỳ II.

          2. Chỉ tiêu học bổng

STT

Tên đơn vị

Đối tượng

SV có KQHT Xuất sắc

SV vượt khó

học tập tốt

1.           

Khoa Khoa học quản lý

01

 

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt - theo mẫu).

- Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017, có xác nhận.

- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (dài không quá 1 trang A4).

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được nhận Học bổng Lawrence S.Ting, bằng tiếng Việt (dài không quá 1 trang A4).

- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư).

- Giấy xác nhận có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội do đơn vị đào tạo hoặc các tổ chức, đơn vị từ thiện xác nhận.

- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org).

- Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó).

- Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank).

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học …(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Lawrence S.ting năm học 2017 – 2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, E-mail, Danh mục các loại giấy tờ có trong hồ sơ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

4. Quy trình xét học bổng

- Căn cứ vào các đề cử của Nhà trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ gửi hồ sơ đề cử cho Quỹ học bổng.

- Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định cấp học bổng.

- Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ I vào tháng 6 và học kỳ II vào tháng 3 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ I, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ I năm học 2017 - 2018 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ I để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng.

Đề nghị các thầy cô giáo thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách trích ngang (theo mẫu) về email tabngoc@gmail.com trước ngày 28.5.2017. Ngay sau khi được khoa quyết định chọn cử được ứng viên nào thì ứng viên đó cần khẩn trương thực hiện các yêu cầu hồ sơ và trực tiếp nộp về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 30/5/2017 (Thứ ba).

Đối tác