[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Chương trình đào tạo sau đại học

STT
Nội dung chương trình
Tải tài liệu
1
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học quản lý
2
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ
3
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ ( định hướng ứng dụng)

4
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công

5
Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý khoa học và công nghệ

Đối tác