[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Đội ngũ cán bộ

1. TS. Nguyễn Thị Lan Anh
2. ThS. Nguyễn Quốc Anh
3. TS. Nguyễn Thị Kim Chi
4. ThS. Nguyễn Hữu Thành Chung
5. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Dũng
6. ThS. Trương Thu Hà
7. PGS.TS. Trần Văn Hải
8. TS. Bùi Trang Hương
9. PGS.TS. Hoàng Văn Luân
10. TS. Tạ Thị Bích Ngọc
11. TS. Hoàng Lan Phương
12. TS. Lê Tùng Sơn
13. ThS. Nguyễn Thị Thảo 
14. ThS. Đỗ Huyền Trang
15. ThS. Vũ Hải Trang
16. TS. Trịnh Ngọc Thạch
17. TS. Nguyễn Thế Thắng
18. TS. Hoàng Thị Hải Yến
19. ThS. Thạch Thị Hoàng Yến


  • Lịch sử hình thành và phát triển
  • Sứ mệnh, tầm nhìn
  • Sơ đồ bộ máy tổ chức
  • Lãnh đạo Khoa và các Bộ môn
  • Đội ngũ cán bộ

Đối tác