[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Liên chi hội

09/06/2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2016 – 2017 của LCĐ – LCH Khoa Khoa học quản lý, với mục đích tạo không khí đoàn kết, giao lưu giữa các sinh viên trong khoa với các em nhỏ tạ...

  • Liên chi đoàn
  • Liên chi hội
  • Tin tức câu lạc bộ
  • Khác

Đối tác