[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung” đợt 1 năm 2023

25/11/2023
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung”, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh
- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp, có mong muốn làm việc trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
- Người có nhu cầu trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
- Người thực hành nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
- Mọi đối tượng quan tâm, yêu thích sở hữu trí tuệ nói chung và trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
2. Thời gian và địa điểm học
- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần và Thứ Bảy, Chủ nhật
- Hình thức học: Trực tiếp và Trực tuyến
- Tuyển sinh hàng tháng: Chốt hồ sơ trước ngày 15 hàng tháng
- Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 3. Nội dung học
- Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài sản trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ, các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
- Giúp người học nắm bắt được các nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cách thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
- Sau khoá học, người học phân biệt được các đặc điểm trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông thường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung
4. Chứng chỉ, chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học
Người hoàn thành khoá học được nhận Chứng chỉ “Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp.
5. Học phí: 3.900.000VNĐ/học viên
- Giảm 15% đối với người đang theo học tại các hệ đào tạo của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
- Giảm 10% đối với người đang theo học tại các hệ đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Giảm 8% đối với các nhóm từ 03 người trở lên cùng đăng ký học.
6. Thông tin liên hệ:
- Khoa Khoa học Quản lý - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Website: https://managementscience.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/mns.ussh
- Phụ trách: TS. Hoàng Lan Phương (Điện thoại: 0902585389)


Chi tiết xem tại: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-khoa-dao-tao-%E2%80%9Cquan-ly-quyen-so-huu-tri-tue-trong-linh-vuc-cong-nghiep-van-hoa-va-sang-tao-noi-dung%E2%80%9D-dot-1-nam-2023.html

Đối tác