[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Tham dự diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2019 với chủ đề “Sustainable Design in Peace”

27/05/2019

Căn cứ Công văn số 1555/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 23/5/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử sinh viên tham dự diễn đàn sinh viên Châu Á với môi trường năm 2019 với chủ đề “Sustainable Design in Peace”

- Thời gian: Từ 01/8/2019 đến 06/8/2019

- Địa điểm: Campuchia (Phnôm Pênh và Siêm Riep)

- Kinh phí: Do Ban Tổ chức đài thọ

Để có thể tham gia tốt vào hoạt động giao lưu SV quốc tế có ý nghĩa này, Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến sinh viên được biết và đăng ký tham gia theo tiêu chuẩn và hướng dẫn sau:

1. Các tiêu chí đối với ứng viên sinh viên để đề nghị ĐHQGHN xét chọn tham dự Diễn đàn:

+ Có chuyên ngành đang học tập, nghiên cứu về môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan;

+ Có sự quan tâm, hiểu biết sâu về vấn đề môi trường;

+ Có trình độ tiếng Anh tốt đặc biệt trong giao tiếp, thảo luận các vấn đề liên quan, đạt chuẩn TOEIC từ 600 điểm trở lên hoặc điểm TOEFL iBT từ 62 điểm trở lên hay các chứng chỉ tương đương;

+ Có kết quả học tập tốt; có ý thức kỷ luật cao; có khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm tham gia các hoạt động xã hội; có kỹ năng làm việc theo nhóm;

+ Có chứng nhận đã tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.

2. Hồ sơ đăng ký được viết bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh. Mỗi bộ hồ sơ gồm:

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN;

- Lý lịch khoa học;

- Bảng điểm học tập kỳ học gần nhất, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài luận bằng tiếng Anh khoảng 1.000 - 1.500 từ về chủ đề “Sustainable Design in Peace”;

- Chứng chỉ tiếng Anh;

- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh;

- 01 bản hộ chiếu phô tô, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 1/2020 (không cần dịch sang tiếng Anh);

- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);

- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Diễn đàn sinh viên Châu Á với vấn đề Môi trường năm 2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đây là hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa, đề nghị các thầy cô giáo chủ nhiệm và các lớp trưởng thông báo để sinh viên đủ điều kiện nộp trực tiếp hồ sơ về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước 15h00 ngày 03/6/2019 (Thứ hai). 

Đối tác