[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thư mời từ chương trình học bổng Tiến sĩ của Viện Harvard - Yenching năm 2025-2026

11/04/2024
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã nhận được thư mời của Giám đốc Viện Harvard-Yenching về chương trình học giả. Theo đó, Nhà trường được đề cử tối đa 04 ứng viên trong số các giảng viên triển vọng tham gia ứng tuyển chương trình. Cụ thể như sau:
Green Modern Nature Presentation (1)

1. Số lượng:

Theo nội dung Thư mời của Giám đốc Viện Viện Harvard-Yenching, trong năm học 2025-2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được đề cử tổng cộng 04 ứng viên trong số các giảng viên để đăng ký vào chương trình Học bổng Tiến sĩ. 

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Để phù hợp với sứ mệnh của Viện Harvard-Yenching, các học giả được đề cử phải làm việc trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với trọng tâm là văn hóa, và có định hướng nghiên cứu hàn lâm hơn là ứng dụng. Trong đó đặc biệt ưu tiên các học giả có công trình nghiên cứu trọng tâm là so sánh và bao gồm một hoặc nhiều quốc gia châu Á.

3. Chương trình học tập

Học bổng sẽ cung cấp học phí cho các ứng viên làm nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Singapore, với một năm nghiên cứu/viết luận án tại Đại học Harvard.

4. Thời hạn nộp đơn: Hết ngày 15/9/2024

5. Lưu ý:

Các ứng viên sẽ nộp đơn đăng ký thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến của Viện Harvard-Yenching. Các ứng viên sẽ phải được đề cử bởi trường đại học nơi họ đang công tác.
Các thông tin chi tiết liên quan đến chương trình (bao gồm các thông tin về những chuyên ngành được chấp nhận, tiêu chí lựa chọn ứng viên, đề xuất nghiên cứu, thư giới thiệu, phỏng vấn và quy trình tuyển chọn) các ứng viên tham khảo trên trang web: https://www.harvard-yenching.org/helpful-information-for-fellowship-applicants/

Mọi thông tin chi tiết về Chương trình học bổng liên hệ Phòng Hợp tác và Phát triển (ThS Lương Ngọc Vinh - Phó trưởng phòng).

Nguồn: USSH Media

Đối tác