[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

TUYÊN DƯƠNG 06 SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠT DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 - 2023

09/03/2024

“Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý do Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng cho những sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, đạo đức, tình nguyện, thể lực và hội nhập. Để đạt được danh hiệu này, các bạn sinh viên đã phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.
Trong năm học vừa qua, Khoa Khoa học Quản lý vô cùng vinh dự khi có 06 cá nhân xuất sắc đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố:
1. Sinh viên Thân Thị Phương Trang - K66B Khoa học Quản lý.
2. Sinh viên Vũ Thị Mừng - K66A Khoa học Quản lý.
3. Sinh viên Ngô Huyền Trang - K66A Khoa học Quản lý.
4. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền - K66A Khoa học Quản lý.
5. Sinh viên Đoàn Hoàng Yến - K66A Khoa học Quản lý.
6. Sinh viên Lê Thanh Tuyết - K66A Khoa học Quản lý.
Sáu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2022-2023 là những tấm gương tiêu biểu, các bạn đã đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, phấn đấu của các bạn trong suốt thời gian qua.
Một lần nữa, xin chúc mừng 06 sinh viên Khoa Khoa học Quản lý đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2022-2023.
Nguồn: LCĐ- LCH Khoa học quản lý
  • Liên chi đoàn
  • Liên chi hội
  • Câu lạc bộ
  • Khác

Đối tác