[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Quyết định công nhận điểm tương đương ngoại ngữ từ kết quả chứng chỉ của các Trường Đại học trong nước và Quốc tế

26/12/2023
         Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định công nhận điểm các học phần ngoại ngữ cho 140 sinh viên được hậu kiểm đợt 4 (06/11/2023-10/11/2023) từ kết quả chứng chỉ của các Trường Đại học trong nước và Quốc tế tổ chức và ghi điểm vào kết quả học tập học kỳ I, năm học 2023-2024.
         Chi tiết trong file đính kèm sau: QĐ chuyển điểm ngoại ngữ đợt 4 năm 2023.pdf

Đối tác