[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo về việc cấp mã số đào tạo chương trình đào tạo chuyên ngành TS QLKH&CN và ThS KHQL

17/10/2017

Ngày 10.10.2017 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư 25/2017/TT-BGDĐT. Tại thông tư này hai chuyên ngành đang được đào tạo tại Khoa Khoa Khoa học quản lý là chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và công nghệ và Chương trình Thạc sĩ  chuyên ngành Khoa học quản lý đã được cấp mã số đào tạo. Cụ thể như sau

1. Chương trình Tiến sĩ Quản lý Khoa học và công nghệ - Mã số đào tạo:9340412

2. Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản lý - Mã số đào tạo: 8340401

(Nội dung chi tiết của Thông tư xin xem trong file đính kèm). Thong tu 25_2017_TT-BGDĐT.doc

Đối tác