[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Đóng góp hàm ý chính sách về chuyển đổi số ở Việt Nam

23/12/2021

Đóng góp hàm ý chính sách về chuyển đổi số ở Việt Nam

Nguyễn Cảnh - 17:19, 19/12/2021

TheLEADERĐó là mục tiêu trọng tâm của hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Chuyển đổi số và quản trị nhân lực" sẽ diễn ra vào ngày 22/12 tới tại Hà Nội, với sự phối hợp tổ chức của đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và đại học Thương mại.

Đóng góp hàm ý chính sách về chuyển đổi số ở Việt Nam
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu (ảnh minh họa, nguồn: chinhphu.vn)

Hiện tại, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Việc chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan và là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 

Theo đó, chương trình đã xác lập tầm nhìn: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các mô hình và công nghệ mới; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và khằng định đổi mới tư duy trong quản lý kinh tế, điều hành tổ chức, quản trị nhân lực,… cùng với phát triển nguồn nhân lực số là nền tảng quan trọng, góp phần đảm bảo tiến trình chuyển đổi số nhanh, hiệu quả và bền vững.

Với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý lao động, quản trị nhân lực và đóng góp hàm ý chính sách đối với quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam, gợi mở các giải pháp bảo đảm, phát huy tối đa nguồn nhân lực cho việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và đại học Thương mại đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số và quản trị nhân lực”.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 08:00 - 11:30 ngày 22/12/2021 với hình thức trực tiếp (tại Phòng 304, nhà E, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN) và trực tuyến qua nền tảng zoom (ID hội thảo: 233 437 4101; Mật mã: NHANVAN).

Quý đại biểu tham dự hội thảo xin vui lòng đăng ký tham dự theo biểu mẫu https://forms.gle/jCYAFb4MJkBQvyGi7 trước ngày 21/12/2021.

Thông tin xin liên hệ Ms Hương 0914625362 hoặc email: buihuong@vnu.edu.vn.

Quyết định 749 của Thủ tướng nêu rõ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản cụ thể. Đến năm 2025, Chương trình chuyển đổi số quốc gia tập trung ba nội dung: Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển hạ tầng số, thu hẹp khoảng cách số.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, gồm: Chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.

  • Sự kiện
  • Đại hội Chi bộ Khoa học quản lý

Đối tác