[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới

13/05/2022

(GDTĐ) - Ngày 12/5, diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

image(3).png
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Hội thảo do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, khuyến nghị hàm ý về cơ chế, chính sách đổi mới quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam, cũng như gợi mở những giải pháp đảm bảo khai thác, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công một cách chủ động, sáng tạo trong bối cảnh mới.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Phạm Vũ Luận, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các đại diện là Lãnh đạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội…

image(6).png
Đại diện 4 đơn vị tổ chức cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý,.. tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà hoạch định chính sách… trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam. Từ đó gợi mở các giải pháp, hàm ý chính sách, kiến nghị về quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết, nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.

image(4).png
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

“Hội thảo đã nhận diện bối cảnh mới và những thách thức đặt ra về quản trị nhân lực khu vực công trong bối cảnh mới, phân tích thực trạng quản trị nhân lực khu vực công hiện nay và đề xuất được hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nhấn mạnh: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao khu vực công, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo và tư duy đột phá của Đảng ta. Để thực hiện tốt chủ trương này đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, tính khoa học, thực tiễn và khả thi, ông Chiến cho biết thêm.

image(5).png
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý,.. chia sẻ tham luận tại Hội thảo.

Trong hơn 120 bài viết gửi về, ban tổ chức đã chọn lọc được 74 bài nghiên cứu để xuất bản trong cuốn kỷ yếu này. Các nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao, có giá trị thực tiễn và thể hiện tính đa dạng.

Những bài viết không chỉ có tính học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn gợi mở các giải pháp khoa học, hàm ý chính sách đối với việc bảo đảm, phát huy tối đa nguồn nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Hội thảo khoa học "Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới" được 4 đơn vị cơ sở giáo dục tổ chức đã đưa ra các vấn đề cấp thiết và mang tính mới trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Nguồn: https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/quan-tri-nhan-luc-khu-vuc-cong-o-viet-nam-trong-boi-canh-moi-9131.html

  • Sự kiện
  • Đại hội Chi bộ Khoa học quản lý

Đối tác