[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

19/12/2023
Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã tiến hành họp để trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ của ứng viên, bỏ phiếu đối với các ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 theo quy định hiện hành.
Căn cứ kết quả bỏ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo kết quả như sau:
- Tổng số ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh PGS là: 03 người
+ Kết quả như sau:

STT

Họ và tên ứng viên
Chức danh đăng ký bổ nhiệm
 

Ngành, chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm
Đơn vị
Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ
1Hoàng Cẩm GiangPGSNghệ thuậtKhoa Văn học9/9/9
2Đỗ Văn HùngPGSVăn hóaKhoa Thông tin-
Thư viện
9/9/9
3Nguyễn Đình LâmPGSVăn hóaKhoa Việt Nam học và Tiếng Việt9/9/9
Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN xin thông báo đến các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 tại Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
            Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản, gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, chậm nhất ngày 29 tháng 12 năm 2023.
            Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, điện thoại 0243. 8585246.
            Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/thong-bao-ket-qua-xet-bo-nhiem-chuc-danh-pho-giao-su-nam-2023-tai-hoi-dong-xet-bo-nhiem-chuc-danh-pho-giao-su-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqghn-22354.html
  • Sự kiện
  • Đại hội Chi bộ Khoa học quản lý

Đối tác