[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh Lớp BTKT dự thi Sau đại học năm 2021 chuyên ngành Chính sách công, Khoa học Quản lý, Quản lý Khoa học và Công nghệ

17/12/2020
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi thạc sỹ các chuyên ngành Chính sách công, Khoa học Quản lý, Quản lý Khoa học và Công nghệ năm 2021. 
Cụ thể xin xem file đính kèm

Thong bao tuyen sinh BTKT dot 1 nam 2021.pdf
Đơn đăng ký.doc
Xác nhận thâm niên công tác.doc

Đối tác