[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Dự án xuất bản quốc tế Khoa Khoa học quản lý năm 2024

06/04/2024
Trong khuôn khổ Dự án xuất bản quốc tế của Khoa, chiều ngày 05-4-2024 tại Khoa Khoa khoa học quản lý, lãnh đạo Khoa, bộ phận nghiên cứu khoa học của Khoa đã có buổi làm việc với GS  Detlef Briesen - đại diện NXB NOMOS về những bước tiếp theo trong kế hoạch hợp tác xuất bản quốc tế. 
Hai bên đã báo cáo tiến độ hợp tác trong thời gian qua, nhất là thống nhất trong việc đánh giá, thẩm định bài viết, thiết kế ý tưởng cấu trúc nội dung cuốn sách, tiêu đề các chương, mục, tiểu mục, trích dẫn, thông tin tác giả… Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả, tin cậy và cùng thống nhất nỗ lực thúc đẩy tiến độ xuất bản ấn phẩm quốc tế của Khoa vào quý II năm 2024.

Nguồn: Khoa Khoa học quản lý


Xuất bản phẩm khác

Đối tác