[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Đề cử sinh viên tham gia chương trình giao lưu sinh viên tại Nhật Bản năm học 2019 - 2020

12/06/2019

Căn cứ Công văn số 1770/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 06/6/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đề cử sinh viên tham dự chương trình giao lưu sinh viên tại Nhật Bản năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo rộng rãi đến sinh viên để đăng ký tham dự theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 4-5 ngày (dự kiến trong tháng 10 năm 2019)

2. Kinh phí: Do Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản tài trợ.

3. Tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đại học hệ chính quy Khóa QH-2016 hoặc QH-2017 đang theo học tại đơn vị.

- Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, là cá nhân tiêu biểu, ưu tú và có nhiều thành tích trong công tác.

- Có kết quả học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019 loại Giỏi, kết quả rèn luyện tốt.

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

- Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa - xã hội, hiểu biết sâu sắc về tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản, về đất nước và con người Nhật Bản.

- Có sức khỏe, đạo đức tốt và đủ điều kiện làm visa.

- Sinh viên không vi phạm pháp luật hoặc không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

4. Số lượng xét chọn: Nhà trường sẽ xét chọn và đề cử 01 sinh viên nam và 01 sinh viên nữ đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét trên cơ sở hồ sơ đăng ký của sinh viên.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia

- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019.

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản, có độ dài tối đa 02 trang A4 viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

- Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài 02 trang A4 viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

- Thư giới thiệu của cán bộ/giảng viên.

- Bản photo hộ chiếu, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 6/2019.

- 01 bản thẻ sinh viên photocopy.

- Chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc các chứng chỉ tương đương.

- Bản photocopy các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2019 - 2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa/Viện - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đây là hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa, đề nghị các giáo viên chủ nhiệm và các bạn lớp trưởng thông báo rộng rãi đến sinh viên của đơn vị. Sinh viên đủ điều kiện nộp trực tiếp hồ sơ về Trường (qua Phòng Chính trị và Công tác sinh viên) trước 17h ngày 18/6/2019 (Thứ ba).

Đối tác