[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Lịch trình đào tạo đại học chính quy điều chỉnh Học kỳ 2 năm học 2023-2024

28/12/2023
Thực hiện theo công văn số 4577/XHNV-ĐT ngày 15/11/2023 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2023 - 2024 thì ngày kết thúc kỳ thi sớm hơn so với thông báo lịch trình đào tạo năm học 2023 - 2024 của Nhà trường được ban hành theo công văn số 2806/XHNV-ĐT, ngày 07/8/2023.
Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2023 - 2024 được triển khai phù hợp với thực tế, Nhà trường điều chỉnh một số nội dung liên quan đến kế hoạch đào tạo đại học chính quy như sau:
1. Học chuyên môn:  Bắt đầu từ 22/01/2024 đổi thành bắt đầu từ 15/01/2024
2. Nghỉ Tết nguyên đán của sinh viên: Từ 05/02-18/02/2024 (26/12-09/01 âm lịch) đổi thành  từ 02/02- 18/02/2024 (23/12-09/01 âm lịch)
Nhà trường đề nghị các đơn vị đào tạo căn cứ Lịch trình đào tạo học kỳ II, năm học 2023-2024 được điều chỉnh, triển khai các nội dung đào tạo theo đúng kế hoạch.
Trân trọng thông báo./.

Đối tác