[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo đăng ký sử dụng LMS và tập huấn sử dụng website 2023 - 2024

23/12/2023
Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị              
                - Trợ lý Đào tạo               
                - Các thầy cô đã từng giảng dạy có sử dụng Website môn học
Thực hiện công văn số 5252/XHNV-ĐT ngày 12/12/2023 về việc "Triển khai kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong học kỳ II, năm học 2023-2024" và công văn số 5253/XHNV-ĐT ngày 12/12/2023 về việc "Triển khai sử dụng website học phần để đổi mới phương pháp giảng dạy học kỳ II, năm học 2023-2024" (file đính kèm), Nhà trường trân trọng mời các thầy cô có nhu cầu đăng ký giảng dạy có sử dụng Website (LMS) trong học kỳ II năm học 2023-2024 tham tập huấn, kính nhờ các thầy cô gửi đến các giảng viên của Khoa mình các nội dung sau:
Thời hạn đăng ký tham gia tập huấn: đến trước ngày 30/12/2023.
Thời gian tập huấn dự kiến: 
+ Đợt 1: 25/12/2024 - 29/12/2023
+ Đợt 2: 08/01/2024 - 12/01/2024
Nhà trường sẽ gửi link đăng ký sử dụng Website cuối tháng 12 sau khi có mời giảng cụ thể.
  • Sự kiện
  • Đại hội Chi bộ Khoa học quản lý

Đối tác